image banner
Đảng ủy Tỉnh Đoàn Quảng Ninh: Đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề
Trong năm 2023, Đảng ủy Tỉnh đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn thể trực thuộc và đặc biệt là tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Đây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, phù hợp với đặc điểm tình hình của các chi bộ, đoàn thể trực thuộc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, phẩm chất năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, đảng viên trẻ.

 

Từ thực tiễn việc sinh hoạt chuyên đề tại Đảng ủy Tỉnh đoàn, có thể thấy: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Vì thế, năm 2023 Đảng ủy Tỉnh đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và đặc biệt là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên của đơn vị bằng việc lựa chọn các nội dung cần sinh hoạt chuyên đề, là những vấn đề còn hạn chế, yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tham mưu, phối hợp… để nghiên cứu chuyên đề tìm hiểu lại các quy định của pháp luật, các quy định, qui trình, kỹ năng nghiệp vụ, tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, để từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực, phù hợp để tổ chức tháo gỡ, khắc phục.

anh tin bai

Phần thi sân khấu hóa “Nốt nhạc và sự kiện nhớ Bác” của chi bộ Ban Phong trào, Tuyên giáo, Thanh thiếu nhi - Trường học trong Sinh hoạt chuyên đề Quý I/2023

Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, đoàn thể trực thuộc được lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Cụ thể: Thực hiện Kế hoạch số 01 KH/BTCTU ngày 22/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về tổ chức “Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”, Đảng uỷ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch số 06 KH/ĐU ngày 14/02/2023 về tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong năm 2023, kết quả năm 2023 các chi bộ, đoàn thể trực thuộc đã tổ chức 21 buổi sinh hoạt chuyên đề trong đó có 07 buổi sinh hoạt chuyên đề về về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; 05 buổi sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK, ngày 19/9/2023, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 30/10/2023) của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các chi bộ trực thuộc đã triển khai sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thông qua “Hành trình về nguồn năm 2023” thông qua “Hành trình về nguồn - đến với địa chỉ đỏ năm 2023” tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hình thức trò chơi (theo dấu chân Bác, sự kiện và nốt nhạc nhớ Bác), sân khấu hoá… tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Qua thực tế nhận thấy công tác chuẩn bị, xây dựng và triển khai chuyên đề, thì người thu được nhiều lượng kiến thức, kết quả nhất chính là người trực tiếp nghiên cứu, xây dựng chuyên đề và người kiểm duyệt nội dung, còn người nghe, người tham gia thì lượng kiến thức tiếp nhận thường không nhiều, nghe xong rồi quên. Cho nên việc phân công đảng viên xây dựng chuyên đề và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề là vô cùng quan trọng. Bằng cách giao nhiệm vụ tham gia chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chuyên đề cho tất cả các đảng viên; đặc biệt là giao cho các đảng viên trẻ nghiên cứu xây dựng chuyên đề, đưa giải pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ và công tác chuyên môn, cùng với đó để đảm bảo chất lượng của chuyên đề, các chi bộ phân công đảng viên có chuyên môn cao về nội dung của chuyên đề đó hoặc trực tiếp đồng chí Bí thư chi bộ phải kiểm duyệt dự thảo đề cương và chỉnh sửa, định hướng xây dựng đề cương, xây dựng nội dung chuyên đề, chỉ ra cách nghiên cứu, tiếp cận vấn đề, rồi đưa ra tập thể chi bộ thảo luận, đóng góp, nhằm bảo đảm nội dung chuyên đề khi xây dựng phải có chất lượng tốt. Với cách làm như vậy, các buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra hiệu quả, thành công, phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý thức vì tập thể của mỗi đảng viên; phát huy triệt để nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, hợp tác, thể hiện được tính đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc đổi mới về nội dung và phương pháp trong sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Tỉnh đoàn, các đảng viên rất tích cực, phấn khởi tham gia vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, từ những buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực, cụ thể, mỗi đảng viên trong các chi bộ trực thuộc nâng cao về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi được tổ chức phân công.

 Để lãnh đạo các chi bộ trực thuộc trong việc đổi mới nội dung, phương pháp trong các buổi sinh hoạt chuyên đề Đảng uỷ Tỉnh đoàn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nhận thức, về chính trị tư tưởng đối với đội ngũ chi uỷ chi bộ, đoàn thể trực thuộc, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Chỉ đạo thường xuyên và sát sao việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu để Đảng bộ luôn trở thành tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Tỉnh Đoàn Quảng Ninh 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 369
  • Trong tuần: 11 418
  • Tất cả: 1344306
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến