Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 Ngày 12/5/2022, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp.
anh tin bai

 Đồng chí Lê Thành Cung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thành Cung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, liên hệ những nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến ngành Tư pháp trong thời gian tới để triển khai hiệu quả các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy.

anh tin bai

Đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã phổ biến, quán triệt tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã phổ biến, quán triệt Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Vũ Mơ - Đảng bộ cơ quan Sở Tư Pháp

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1437
  • Trong tuần: 9 674
  • Tất cả: 895927
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến