image banner
Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023
Chào mừng các ngày lễ lớn và đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, năm 2023, Đảng ủy KBNN Quảng Ninh đã lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia và đạt kết quả tốt các phong trào thi đua.

 

anh tin bai

Ngày 19/5/2023, Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho KBNN Quảng Ninh và các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

 Năm 2023, với mục tiêu và phương châm hành động là: “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch”, KBNN Quảng Ninh tăng cường cải cách quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước theo quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách. Số thu NSNN tính đến hết ngày 26/11/2023 là: 49.547/54.000 tỷ đồng, đạt 91,75% dự toán năm do Hội đồng nhân dân tỉnh giao, đạt 93,37% dự toán năm do Bộ Tài chính giao (53.062 tỷ đồng).

Đồng thời, KBNN Quảng Ninh đã có nhiều đề xuất, tham mưu các giải pháp hữu hiệu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phục vụ tốt điều hành chi NSNN. Chủ động phối hợp với cơ quan tài chính, các đơn vị sử dụng NSNN, các chủ đầu tư trong việc tháo gỡ những vướng mắc trong kiểm soát chi NSNN. Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thời gian, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi chưa đủ điều kiện, nâng cao vai trò kiểm soát của KBNN trong chi tiêu, sử dụng NSNN, gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nhất là trong điều kiện thắt chặt chi tiêu công, góp phần kiềm chế lạm phát. Chi NSNN trên địa bàn đến ngày 26/11/2023: Chi thường xuyên đạt: 10.937/17.107 tỷ đồng, đạt 64% so Dự toán; Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt: 7.994/15.462 tỷ đồng, đạt 51,7% so kế hoạch vốn. Tính riêng vốn đầu tư ngân sách địa phương đạt: 7.698/14.561 tỷ đồng, đạt 52,9% so với kế hoạch vốn tỉnh giao, đạt 51,4% so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao (14.972 tỷ đồng).

anh tin bai

Bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” của Đảng viên, công chức KBNN Quảng Ninh

Bên cạnh đó, để thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngay từ đầu năm Đảng ủy KBNN Quảng Ninh đã xây dựng Chương trình công tác năm và tuyên truyền phát động các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các cuộc thi do Đảng ủy cấp trên và do ngành, địa phương phát động đến đảng viên, công chức, người lao động trong toàn đơn vị. Những nội dung thi đua được phát động tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực như: thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

anh tin bai

Đảng viên, công chức và đoàn viên thanh niên Chi đoàn KBNN Quảng Ninh tham gia Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước” do KBNN tổ chức

Đặc biệt, Đảng ủy KBNN Quảng Ninh đã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tích cực hưởng ứng các cuộc thi do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và ngành phát động như Cuộc thi “Tìm hiểu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”; Hội thi “Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023”; Cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta”…

anh tin bai

Đảng bộ KBNN Quảng Ninh đạt giải Nhất cuộc thi cấp Cụm, giải Ba cấp Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và giải Đơn vị trả lời câu hỏi xuất sắc nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi do Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức

 anh tin bai

Công chức KBNN Quảng Ninh đạt giải Ba cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023

 Với cách làm sáng tạo, bằng nhiều hình thức phong phú, tập thể và các cá nhân thuộc Đảng bộ KBNN Quảng Ninh không chỉ đạt nhiều kết quả cao trong các cuộc thi mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức và người lao động trong toàn đơn vị về tinh thần thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống KBNN ngày càng vững mạnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tin bài: Đoàn Thị Mỹ Hạnh - Đảng bộ Kho bạc nhà nước Quảng Ninh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1147
  • Trong tuần: 12 736
  • Tất cả: 1259565
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến