image banner
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh quán triệt nội dung cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thực hiện kế hoạch số 120-KH/ĐUK, ngày 28/3/2023 của  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị về nội dung của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm lan tỏa các giá trị của cuốn sách trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

 

anh tin bai

Đảng ủy PC Quảng Ninh phổ biến cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Cuốn sách dày hơn 600 trang, có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Cuốn sách về nội dung gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

anh tin bai

 Chi bộ phòng Kinh doanh cùng nhau đọc sách trên máy tính

Tại các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cuốn sách như: đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông trên nền tảng internet, nhóm zalo, youtube, fanpage … Toàn bộ nội dung cuốn sách đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử PC Quảng Ninh .

Đối với nội dung đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đã có liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. Trong đó, tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Ngọc Lan – PC Quảng Ninh 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 381
  • Trong tuần: 11 956
  • Tất cả: 738416
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến