Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông: Sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)
Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 11/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 19/9/2023 về “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)”, Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã ban hành Hướng dẫn số 136-HD/ĐU ngày 29/9/2023.  

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng để cấp ủy các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” cho mỗi cán bộ, đảng viên; qua đó củng cố niềm tin chính trị; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy hướng dẫn nghiên cứu và thảo luận

anh tin bai

Các đồng chí Đảng ủy viên nghiên cứu tài liệu, đề cương tuyên truyền

anh tin bai

Các đồng chí Đảng ủy viên xem các hình ảnh về Quảng Ninh qua các thời kỳ

Theo Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1417
  • Trong tuần: 9 654
  • Tất cả: 895907
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến