image banner
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo Bác”
Sáng ngày 4/5/2024, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc về những thành tựu vẻ vang của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh; tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ cơ quan.


Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên của Đảng bộ được nghe đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt và giới thiệu các nội dung: Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”; nội dung 2 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” và “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” và bài viết “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

anh tin bai

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Các đại biểu dự sinh hoạt chuyên đề đã nắm bắt được những nội dung cơ bản của chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”, cốt lõi tư tưởng của Hồ Chí Minh về “văn hóa”, “văn hóa Đảng”; về nhiệm vụ xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; một số nhiệm vụ giải pháp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để triển khai thực hiện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với các nội dung chính và thông điệp bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” của Tổng Bí thư gồm các nội dung về: Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua; thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với thực tiễn của cơ quan. Về bài viết: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, đây là cuốn sách có dung lượng hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa, cấu trúc gồm ba phần: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; dấu ấn đối ngoại, ngoại giao; những giá trị to lớn của tác phẩm: Nội dung về quá trình tư duy của Đảng, đặc điểm lớn của thời đại ngày nay, các bài học kinh nghiệm, các nhiệm vụ trọng tâm…

Đối với nội dung bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninhgồm: Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; thông điệp bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.
Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Trung Kiên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, nhấn mạnh: Đây là buổi sinh hoạt có ý nghĩa rất thiết thực, bổ ích. Qua đó từng cán bộ, đảng viên được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyên đề và các tác phẩm, vận dụng vào công việc thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trên cương vị công tác của mình.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các chi bộ trực thuộc Đảng bộ sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề và các tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; đồng thời tiến hành kiểm điểm việc cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh.

Phạm Thị Hà (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 557
  • Trong tuần: 10 346
  • Tất cả: 1398894
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến