image banner
Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2023, gắn với tuyên truyền 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)
Từ ngày 05 – 06/10/2023, 06/06 các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 10 gắn với tuyên truyền 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) về chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp, văn mình, hiện đại”. Các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ dự và chỉ đạo tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ.  

Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Sau 60 năm thành lập, từ một tỉnh khó khăn, Quảng Ninh vươn mình thành một cực tăng trưởng ở phía bắc Việt Nam với nhiều đột phá về cơ sở hạ tầng. Kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh; là dịp để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá và khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh, với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện; những đóng góp to lớn và vị thế rất quan trọng của tỉnh đối với sự phát triển chung của đất nước.

Để ôn lại truyền thống của tỉnh, các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (gồm: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Thanh tra, Chi bộ Phòng Công nghệ thông tin, Chi bộ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Chi bộ Phòng Bưu chính - Viễn thông, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông) đã tập trung tuyên truyền các nội dung "Quá trình thành lập tỉnh Quảng Ninh; Khái quát điều kiện tự nhiên và xã hội của tỉnh Quảng Ninh; Một số sự kiện lịch sử; Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Quảng Ninh, các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh; Những tình cảm đặc biệt Bác Hồ dành cho Quảng Ninh; Một số thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội" thông qua infographic, hình ảnh và video clip theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 Với tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm", truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ III.

Chi bộ Thanh tra tổ chức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề

Đặc biệt, chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo Quyết định số 583-QĐ/ĐUK ngày 31/8/2023 của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho 01 quần chúng ưu tú Dương Văn Hải, là một quần chúng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và ý thức tổ chức kỷ luật. Đảng viên mới được kết nạp đã tuyên thệ thể hiện rõ quyết tâm, quan điểm tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

Đ/c Trần Bích Vân – Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trao Quyết định và hoa chúc mừng đảng viên mới

Đối với sinh hoạt chuyên đề định kỳ, các chi bộ thực hiện tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong đó trọng tâm là Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 22/09/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 320-KH/TU ngày 05/09/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy, Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 của Ban chấp hành Trung ương, Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tuyên truyền tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Sưu tầm, tuyên truyền các bài viết, video về học tập Hồ Chính Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, qua đó rút ra bài học đối với mỗi đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo: Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 459
  • Trong tuần: 13 278
  • Tất cả: 1522320
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến