image banner
Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/ĐUK ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sáng ngày 28/3/2023, Đảng Bộ Sở Tài chính đã long trọng tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể các đồng chí đảng viên của 07 chi bộ trực thuộc.

 

anh tin bai

Đồng chí Trần Văn lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Đình Xứng - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong báo cáo nêu rõ: Mặctrong bối cảnh phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, gây tác động tiêu cực lớn đến công tác điều hành và kết quả thu, chi ngân sách làm ảnh hưởng tới cân đối ngân sách địa phương. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, tự lực, năng động sáng tạo, quyết tâm hoành thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính đã phối hợp với Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu chung mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo của các đảng viên tại các chi bộ trực thuộc. Các ý kiến tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, kỷ cương và đoàn kết, nâng cao vai trò của các đoàn thể; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nêu ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, khuyết điểm đồng thời đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục. Đa số ý kiến đều thống nhất xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Sở Tài chính để phù hợp với tình hình thực tế như chỉ tiêu về công tác điều hành thu, chi ngân sách linh hoạt, hiệu quả, thực hành tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung tăng thêm nguồn vốn cho chi đầu tư phát triển; điều chỉnh chỉ tiêu thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời hạn và chất lượng; tăng chỉ tiêu kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

anh tin bai

Đại biểu hội nghị phát biểu, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, của các chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong 3 năm vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nửa sau nhiệm kỳ:

 Thứ nhất, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động …thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Thứ hai, tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận…của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy Khối và của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.

 Thứ ba, thường xuyên nắm bắt, đánh giá và giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 Thứ tư, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Cần chủ động, linh hoạt hơn trong tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế để tổng hợp, báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo số thu hàng tháng, hàng quý để Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 Hội nghị đã thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X để phù hợp với tình hình mới.

                                                                     Đảng bộ Sở Tài chính

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 11 588
  • Tất cả: 738048
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến