image banner
Đảng bộ Cục QLTT Quảng Ninh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng ninh đã ban hành văn bản số 46/CV-ĐU ngày 17/5/2023 chỉ đạo tất cả các Chi bộ trực thuộc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19/5/2023 với nội dung "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Sinh hoạt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chi bộ Văn phòng Cục .

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và luôn đặt lên vị trí hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Tư tưởng về công tác cán bộ của Người không chỉ phát huy vai trò trong cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Tư tưởng của Người về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và có sức sống mãnh liệt trong thực tiễn, thể hiện rõ chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; trở thành “cẩm nang”, kim chỉ nam dẫn đường cho công tác cán bộ của Đảng hiện nay.

Sinh hoạt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 1. 

Để hiểu rõ hơn những quan điểm của Chủ tịch Hồ chí Minh về công tác cán bộ, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục QLTT nhận thức và nắm rõ hơn các quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh để tham mưu, thực hiện tốt công tác cán bộ; cũng như rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong thời tình hình mới. Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục QLTT thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới’’ và chỉ đạo 9/9 chi bộ trực thuộc cùng tổ chức triển khai vào ngày 19/5/2023 để kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và hết sức có ý nghĩa đã được toàn thể Đảng viên Đảng bộ Cục Quản lý thị trường hưởng ứng tích cực.

       

Hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ đội Quản lý thị trường số 4

Trong buổi sinh hoạt, Đảng viên ở các chi bộ được nghe đã cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng nhau tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác cán bộ. Thảo luận, đề xuất những giải pháp học tập, làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thảo luận nội dung hoạt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chi bộ đội quản lý thị trường số 2

Quang cảnh Sinh hoạt  tại Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 8.

Kết thúc buổi sinh hoạt các chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đặt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua và trong công tác cán bộ của đơn vị và tổng hợp những đề xuất, giải pháp đã được thảo luận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị.

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 11 828
  • Tất cả: 738288
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến