image banner
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”
Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, công tác BHYT của tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ; tỷ lệ các đối tượng chính sách được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng cao, quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh của những người tham gia BHYT từng bước được mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân được cải thiện, 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; nhằm đạt được mục tiêu BHYT toàn dân, cụ thể hóa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95% người dân tham gia BHYT của Tỉnh ủy, ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BHXH tỉnh đã ban hành 03 Nghị Quyết, trong đó có 02 Nghị quyết chuyên đề về BHYT: Nghị quyết 94-NQ/ĐU ngày 10/9/2020 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu hồi nợ đọng và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết 117-NQ/ĐU ngày 30/10/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. 

anh tin bai

 BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 và triển khai Chương trình phối hợp năm 2024 với Sở Lao động TB&XH và Liên đoàn Lao động tỉnh


  Triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo BHXH tỉnh chủ động, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông về BHYT; hàng năm, BHXH tỉnh đã ký chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở ban ngành, Hội đoàn thể và cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật vBHYT cho người lao động, người sử dụng lao động và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung phổ biến các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm tham gia BHYT, mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT, quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT; huy động sự vào cuộc của các cp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan truyn thông và các t chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyn, vận động nhân dân tham gia BHYT, đng thời huy động b sung ngun lực đ h trợ BHYT cho đi tượng có hoàn cảnh, điu kiện kinh tế khó khăn.

Từ năm 2009 đến tháng 6/năm 2023, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể trên địa bàn tổ chức trên 850 hội nghị cho gần 107.000 lượt người đại diện cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, người lao động tự do và lao động trong các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương như VTV1, VTV2, VTC, VTV8; Báo Nhân dân, Báo Lao động, Thông tấn xã Việt Nam; Trung tâm Truyền thông tnh...thực hiện trên 3.180 tin, bài, phóng sự, chuyên mục, talk show, game show...

 Đồng thời, để phát triển số người tham gia BHYT, trong thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đặc biệt quan tâm ban hành nhiều chính sách, nghị quyết hỗ trợ người tham gia BHYT trên địa bàn từ nguồn ngân sách của Tỉnh (ngoài các chính sách chung của Trung ương), như: Hỗ trợ 100% mức đóng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; nâng mức đóng lên 80% cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; hỗ trợ 100% kinh phí cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã mới ra khỏi vùng khó khăn; Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi; trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày…

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý Quỹ BHYT, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành y tế thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, phác đ điều trị đảm bảo phù hợp với các quỵ định, hướng dẫn chuyên môn và điều kiện thực tế v cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, danh mục thuốc... đơn vị; kiểm soát chặt chẽ việc chỉ định thuốc, chỉ định các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng đảm bảo an toàn, phù hợp với tình trạng, mức độ bệnh; đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; tăng cường các giải pháp đ đảm bảo kết ni liên thông dữ liệu KCB BHYT. Chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT, thanh kiểm tra theo chuyên đề tại các cơ sở KCB góp phn nâng cao cht lượng khám, chữa bệnh; thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện chính sách BHYT.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong những năm qua Tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, với nhiều trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều dịch vụ KCB tiên tiến; thực hiện triển khai nhiều chính sách thu hút bác sỹ trẻ và bác sỹ có trình độ chuyên môn sâu về làm việc tại đơn vị; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh; tăng cường sự liên kết, hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện tuyến trung ương với các bệnh viện của tỉnh. Để nâng cao chất lượng quản lý, giảm thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT, nhiều năm qua ngành y tế và BHXH đã nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh BHYT. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong tỉnh đã thực hiện kết nối liên thông trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ ngày 01/06/2021, người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở KCB được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy đã mang lại sự tiện lợi, hài lòng cho người tham gia BHYT, đặc biệt việc triển khai sử dụng Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không những giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh...

Như vậy, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách BHYT theo tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành chức năng và của Tỉnh là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác BHYT.

Đến nay, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, công tác BHYT của tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ; tỷ lệ các đối tượng chính sách được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng cao, quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh của những người tham gia BHYT từng bước được mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân được cải thiện, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát, quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả; cùng với sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh giành ngân sách hỗ trợ cho người tham gia BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của tỉnh tăng 40% (t 55,4% năm 2009 lên 95,4% năm 6/202), từng bước bước hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 625
  • Trong tuần: 13 444
  • Tất cả: 1522486
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến