image banner
Chi bộ Cục Thống kê tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024
Ngày 28/3/2024, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao năng lực nội tại, tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, tuân thủ kỷ luật kỷ cương công vụ nhằm đảm bảo chất lượng thông tin thống kê góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024”. Tham dự buổi sinh hoạt có 24 đồng chí đảng viên của Chi bộ.

 

Năm 2024 là năm quan trọng để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình chính trị, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội trong nước cũng như địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Đẩy mạnh triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong cơ quan. Với nhận thức sâu sắc đó, chi bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

 Trong chương trình, đồng chí đảng viên được phân công đã nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, chủ đề công tác năm của Ngành Thống kê “Nâng cao năng lực nội tại , hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ”, chủ đề công tác năm của tỉnh Quảng Ninh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” và bài viết của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

 Qua nghe tham luận đảng viên trong chi bộ đã dành thời gian thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới, chủ động xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa chủ đề công tác của mình phù hợp với chức trách nhiệm vụ để nâng cao tình thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao.

 Tiếp thu các ý kiến của đảng viên chi bộ, đồng chí Ngô Thị Vân – Phó bí Chi bộ đã đánh ra cao sự chu đáo trong công tác chuẩn bị cũng như chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề và nêu một số nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, chi bộ Cục Thống kê tiếp tục xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng thông tin thống kê của ngành đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề vào nhận thức của từng đảng viên để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Cục Thống kê

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 10 190
  • Tất cả: 1398738
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến