Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Ngày 18/3/2022, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa". Đồng chí Vũ Kiên Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì, trực tiếp quán triệt các nội dung sinh hoạt chính trị
anh tin bai

Đồng chí Vũ Kiên Cường - Bí thư Chi bộ chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Vũ Kiên Cường, Bí thư chi bộ quán triệt các nội dung cơ bản Kết luận 21-KL/TW và Chương trình hành động số 13-Ctr/TU để đảng viên nghiên cứu, viết thu hoạch và cam kết thực hiện.

 Chi bộ đã kiểm điểm từng nội dung theo Kết luận số 21-KL/TW và Chương trình hành động số 13-CTr/TU. Đối chiếu với Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm để các cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu tự soi lại hành vi, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc gương mẫu chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Trên cơ sở nội dung được nghiên cứu, quán triệt, các đồng chí đảng viên đã sôi nổi đóng góp ý kiến thảo luận, xây dựng kế hoạch của Chi bộ, của cơ quan Ban Dân tộc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/1/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021.

Lồng ghép trong đợt sinh hoạt này, Chi bộ cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra với chuyên đề "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" – giải pháp thực hiện của Ban Dân tộc. Đây là nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2022 của Chi bộ Ban Dân tộc gắn liền với Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm, là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các đảng viên trong Chi bộ.

 Thanh Nhàn- Chi bộ cơ quan Ban Dân tộc

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 281
  • Trong tuần: 4 174
  • Tất cả: 148299
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
Bản đồ trực tuyến