image banner
Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chuyển đổi số trong cải cách hành chính của Ban Dân tộc- khó khăn và giải pháp khắc phục”
Triển khai Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của Chi bộ, ngày 03/8/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Chuyển đổi số trong cải cách hành chính của Ban Dân tộc- khó khăn và giải pháp khắc phục”.

 

anh tin bai

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

 Xác định đây là nội dung mới, rất thiết thực với nhiệm vụ chính trị của Ban Dân tộc và vị trí công việc của toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, nhân viên cơ quan nên Chi bộ đã mời mở rộng đối tượng tham gia đợt sinh hoạt chuyên đề gồm cả đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

 Trên cơ sở báo cáo đề dẫn chuyên đề, các đảng viên tập trung thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề về các cụm khái niệm như: Phát triển kinh tế số,  phát triển xã hội số,  nền tảng số, dữ liệu số, nhân lực số,  kỹ năng số, công dân số, văn hóa số, doanh nghiệp số, thanh toán số, du lịch số, cửa khẩu số?...; về khó khăn trong việc thực hiện chuyển đổi số ở điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Ban Dân tộc hiện nay; những giải pháp khắc phục, thực hiện chuyển đổi số ở Ban Dân tộc…

 Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra sôi nổi với nhiều lượt ý kiến tham gia, kiến nghị những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác chuyển đổi số nói chung và những vấn đề liên quan về chuyển đổi số tại cơ quan Ban Dân tộc nói riêng. Cụ thể: Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, làm thay đổi tư duy, thói quen của CBCCNV để thực hiện chuyển đổi số trong công tác; Đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở để đảm bảo đáp ứng  nhu cầu chuyển đổi số; Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi số; Kịp thời phát hiện, kiến nghị những bất cập trong công tác chuyển đổi số; Thường xuyên và tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, nhân viên Ban Dân tộc và Nhân dân vùng DTTS miền núi về chuyển đổi số, để không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người thực hiện chuyển đổi số, làm cho mọi người trong toàn xã hội hiểu và ứng dụng lợi ích của công nghệ số vào đời sống hằng ngày; Quan tâm kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nói chung và trong công tác cải cách hành chính nói riêng.

 Nhân buổi sinh hoạt chuyên đề này, Chi ủy tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu để thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, nhân viên về vai trò của chuyển đổi số và chuyển đổi số toàn diện sẽ phải thực hiện từng bước mà trước tiên là thực hiện chuyển đối số thật tốt trong cải cách hành chính để đảm bảo chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng cao hơn.

anh tin bai

Đồng chí Ân Thị Thìn, Phó Bí thư Chi bộ phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

 Cũng trong ngày 03/8, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức phổ biến, quán triệt sâu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, đặc biệt nội dung bài phát biểu khai mạc Hội nghị và bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc

 

  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1223
  • Trong tuần: 12 812
  • Tất cả: 1259641
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến