Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 09/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 61-HD/BTGTU
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 09/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm huong-dan-so-61-hd-btgtu-ngay-0-01-2023.signed.pdf
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến