Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK ngày 28/11/2022 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của BCHTW khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 16-CTr/ĐUK
Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực 28/11/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK ngày 28/11/2022 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của BCHTW khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CTr 16 ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16.6.2022 của BCHTW khóa XIII.signed.pdf
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến